Framåt - TillsammansFöretagsgrupp Älvkarleby

På gång och andra nyheter...

Medlemsmöte 26 oktober 2023


Vi bjuder in till medlemsmöte på Älvboda friskola. Inbjudan har kommunicerats via e-post. 


Läs mer under Nyheter...

Koll & Kontroll


Almi bjuder in till en workshopserie under oktober med fokus på ditt företags lönsamhet.

Läs mer här..

Medlemsaktivteter


Vill du anordna en aktivitet för dina medlemskompisar?

Skicka ett mail till info@fgalvkarleby.se