Vi fångar upp dina idéer & utmaningar och ger din röst styrka.


Den här föreningen handlar om dig! Det är du som bygger den här föreningen. Ditt och andras företag är fundamentet i den här organisationen.


Företagsgrupp Älvkarleby är en förening som jobbar för ett bättre företagsklimat så att vi som företagare får rätt förutsättningar för att kunna utveckla våra verksamheter och nå våra mål. Vi tror på samarbete, dels företagare emellan, dels mellan företagare och kommunen. I samverkan och med en bra dialog kan många av de vardagsproblem vi ställs inför som företagare lösas på ett bra sätt.


Vi vill samla och ena alla företagare i vår kommun, oavsett vilken bransch eller branschförening vi tillhör.


Genom att vara medlem får du större möjlighet att påverka och förbättra ditt företags situation, du får fortlöpande information om vad som är på gång, aktuella frågor som diskuteras. Dessutom får du tillgång till ett nätverk av företag i regionen. Att skapa affärer lokalt är dessutom bra för miljön ur många aspekter.


Vad vill du själv få ut av Företagsgrupp Älvkarleby? Var med och påverka du också!


Vi i styrelsen har stor framtidstro! Den politiska ledningen i kommunen har klart uttalat sitt intresse och sitt stöd för en företagarförening. Tillsammans blir vi starka och kan vara med och påverka beslut.


Framåt – Tillsammans!

Styrelsen

Länkar


Vi har här samlat lite länkar som kan vara till hjälp vid företagarfrågor och stöd: